Откраднатите бижута

  • Четвъртък, 01 Април 2021

Инспектор Кръстев оглеждаше с любопитство стаята. По пода се въргаляха обърнати столове, една очевидно преместена маса, бутната ваза със сухи цветя, и куп дрехи извадени явно от малкото гардеробче в ъгъла. И мръсни стъпки навсякъде.
- Казахте, че входната врата е била заключена? – попита той госпожа Иванова, която стоеше с тъжна физиономия до него.
- Да, точно така. Само този разбит прозорец. Най вероятно оттам са влезли – тихо отговори така.
- И нещо друго, освен кутията с бижута, липсва ли?
- Не съм видяла засега.
Инспекторът я погледна и каза остро:
- Нима очаквате да Ви повярвам, че някой е влязъл и Ви е задигнал бижутата? От застраховката ли искахте да вземете пари?

Защо Инспектор Кръстев се съмнява, че Иванова инсценира кражбата?

Отговор

Вижте отговора