Бягство от затвора

  • Петък, 02 Април 2021

Джак е затворен в затворническа килия с пръстен под и само един прозорец, който обаче е толкова нависоко, че Джак не може да го стигне.
Килията е абсолютно празна, с изключение на една лопата. Вътре в килията е сухо и горещо и не се очаква никой да донесе на Джак вода и храна скоро.
Той има само 2 дни за да успее да избяга. Ако не – ще умре.

Какво трябва да направи Джак?
Забележка: Прокопаване на тунел не е опция, защото ще му отнеме повече от 2 дни.

Отговор

Вижте отговора